• Ortam sahibi ve yayımcı
  ZIMM Turkey GmbH
 • Şirket amacı
  İşlenmiş Döküm Parçalarının Geliştirilmesi ve Üretimi
 • Adres
  Ahi Evran OSB Mah. Karamanlılar Cad. No:4 Sincan | TR-06930 Ankara
 • Telefon
  +90 312 267 49 33
 • E-Posta
  zimmturkey@zimm.com
 • Müdür
  Caner Ay
 • Şirketin Merkezi
  TR-06930 Ankara
 • Ticari Sicil Mahkemesi
  1734043 / Ankara
 • KDV Kimlik No.
  3940289965

Telif ve Kullanım Hakları

İnternet sitelerimizde ve kataloglarımızda yer alan bilgi, tasarım, fotoğraf ve çizimlerin tüm telif ve kullanım hakkı sadece tarafımıza aittir. Metin ve resimler telif hakkıyla korunmaktadır. Söz konusu materyalin kullanımı, çoğaltılması ve diğer biçimlerde kullanılması, üçüncü taraflara iletilmesi başta olmak üzere, tarafımızın açık ve yazılı onayına tabidir.

Sorumluluk Reddi

İnternet sitelerimiz ve kataloglarımız ticari ya da hukuki bir kılavuz olarak değerlendirilemez. Bize bu amaçla danışabilmek için bizimle bireysel olarak irtibat kurmanız ve bir sözleşme akdetmeniz gerekmektedir. Katalog ve internet sitelerimizin içeriği bağlayıcı olmadığı gibi sözleşme akdine yönelik bir teklif olarak da değerlendirilemez. Bu nedenle söz konusu içeriğin güncelliği, doğruluğu ya da tamlığına yönelik hiçbir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Bu durum, özellikle internet sitemiz üzerinden erişilebilen harici internet sitelerinin içeriği (“bağlantılar”) için geçerlidir. Katalog ve internet sitelerimizin içeriğini dilediğimiz zaman değiştirme hakkımız bulunmaktadır. İnternet sitelerimizin ya da kataloglarımızın bulunabilir olması konusunda hiçbir yükümlülüğümüz ve/veya taahhüdümüz yoktur. Sipariş onayımıza uygun olacak biçimde, her iki ortak tarafından doğrulanan ve imzalanan güncel çizimler geçerlidir.

Sorumluluk Reddinin Yasal Geçerliliği

Bunun yanı sıra, sadece internet sitemizin içeriği ya da kataloglarımıza dayalı olarak – bizimle doğrudan temas kurulmadan – yasal bir ilişki doğması halinde, çatışma durumları hariç olmak üzere söz konusu ilişki, türk kanunlarına tabi olacaktır. Herhangi bir yasal anlaşmazlık halinde, münhasır yargı mercii yalnızca TR-06930 Ankara’da konuya ilişkin yetkisi bulunan mahkemedir.

Scroll to Top
Cookie Consent with Real Cookie Banner